ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในห้องเรียนแบบเป็นกันเอง ให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย และเปิดใจพร้อมรับความรู้และร่วมกิจกรรมในคาบเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนเน้นความสบายใจ และสนุกสนาน มีเสียงเพลงคลอเบา ๆ ขณะให้ทำงานร่วมกัน ทุกคนร่วมกันอภิปรายของแต่ละคู่หรือกลุ่มผ่านทางโปรแกรม PowerPoint (ClassPoint) เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศแบบมีส่วนร่วม

 

 

Loading