งานสำหรับนักเรียน ม.4 (แก้สอบ "ปรนัย") นักเรียนทุกคนกรุณาลงชื่อ-นามสกุล และสรุปความรู้ที่ได้สั้น ๆ

งานสำหรับนักเรียน ม.4 (แก้สอบ "ปรนัย") นักเรียนทุกคนกรุณาลงชื่อ-นามสกุล และสรุปความรู้ที่ได้สั้น ๆ

โดย Thanyasiri Sittirach -
จำนวนการตอบกลับ: 0

กฎการขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ (CAPITALIZATION RULES) [ภาษาอังกฤษ]


‘Capitalization’ คือการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ เช่น A แทน a ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากในภาษาอังกฤษเลยล่ะ เพราะมันทำให้ไม่เกิดข้อสับสนทั้งในการเขียนและการอ่าน

พร้อมทั้งข้อมูลน่ารู้ในการใช้มาฝากกัน! ว่าเราควรเขียนคำขึ้นต้นเป็นตัวใหญ่ในคำลักษณะไหนบ้าง มาดูกันเลย!

#1 คำแรกในประโยค

– I grew up in India.

– She left a message on my phone.


#2 คำสรรพนาม ‘I’

– This country is where I dreamed of.


#3 อักษรตัวแรกของคำนามชื่อเฉพาะ

– David wants to play soccer with us.

– This letter is from Chang.

– I graduated from the University of New York.

– I like Coca-Cola.

– She likes Godiva chocolates.

 

#4 อักษรตัวแรกของวัน,​เดือน และวันหยุด (แต่ไม่ใช้กับฤดูกาล)

– Today is June 8, 2011.

– Susie’s birthday is this Thursday.

– The shops are closed on Easter.


#5 อักษรตัวแรกของเชื้อชาติ, ศาสนา, เผ่าพันธุ์, ผู้คนและภาษา

– We often eat Italian food.

– I want to master many languages, such as SpanishKoreanChinese, and Russian.

– There is one Christian church in my town.


#6 อักษรตัวแรกของคำนำหน้าชื่อ

– This is Dr. Simon.

– I got it from Mr. Tom.

 

#7 ชื่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์: เมือง, รัฐ, ประเทศ, ภูเขา, แม่น้ำ, มหาสมุทร ฯลฯ

– My destination is ParisFrance.

– Hawaii is in the middle of the Pacific Ocean.


#8 ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์

The Renaissance began in the 14th century.

The Qing Dynasty is the last dynasty in China.

 

#9 อักษรแรกของคำหลักแต่ละคำของชื่อหนังสือ, ภาพยนตร์, เพลง หรือบทความ ฯลฯ

– Tolstoy’s War and Peace is my favorite novel.

– I found the article “How to WriteGood Cover Letter” in this magazine.


Source: https://www.wegointer.com/2020/08/using-capitalization-in-english/