มีการประชุม PLC กลุ่มสาระฯ ทุกสัปดาห์เพื่อพูดคุยถึงปัญหาของผู้เรียน และร่วมกันเสนอวิธีในการนำไปแก้ปัญหา

ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

Loading