ดิฉัน นางธัญญาศิริ สิทธิราช ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ ได้จัดทำ PA Online นี้ขึ้น เพื่อจะขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ ในปีงบประมาณ 2566
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ขอเชิญทุกท่านรับชมผลการปฏิบัติงานได้เลยค่ะ

 

 

 

 

Loading